PAR Juristen is gespecialiseerd in arbeidsrecht en daaraan verwante sociaalzekerheidsrechtelijke en fiscale vraagstukken (op het gebied van de loonbelasting).

PAR Juristen adviseert en begeleidt werkgevers, werknemers, bestuurders, ondernemers, HR-adviseurs en ondernemingsraden in de meest uiteenlopende branches.

PAR Juristen werkt nauw samen met specialisten in andere vakgebieden (zoals ondernemingsrecht en fiscaal recht).

DIENSTEN

   

Preventief juridisch advies

“Voorkomen is beter dan genezen”, zegt het spreekwoord, maar dat geldt zeker ook voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Door het verstrekken van tijdig inzicht en het delen van de juiste informatie kunnen veel problemen worden afgewend.

+

   
   

Conflictbemiddeling

Wanneer er sprake is van een geschil of conflict, dan hoeft dat niet per se te leiden tot een gerechtelijke procedure. Het is daarom verstandig om op een constructieve wijze met de wederpartij in overleg te treden, waarbij wordt gezocht naar een passende oplossing.

+

   
   

Procederen

Soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. In dat geval is het noodzakelijk dat de juiste stappen op de juiste momenten worden genomen, e.e.a. voorzien van een gedegen juridische context. Dit alles ten dienste van het bereiken van het gewenste doel.

+

   
   
Op zoek naar een jurist die verder kijkt dan het voorliggende probleem? Neem contact op
Website ontwikkeld door MediaMindz - Fotografie door Susan Fastré Photography