Disclaimer

De website van PAR Juristen B.V. heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter PAR Juristen B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen rekening en risico.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij PAR Juristen B.V.. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van PAR Juristen B.V. en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PAR Juristen.

   
Op zoek naar een jurist die verder kijkt dan het voorliggende probleem?” Neem contact op
Website ontwikkeld door MediaMindz - Fotografie door Susan Fastré Photography